Prior Lake woman celebrates 100th birthday on Valentine’s Day – SW News Media

Prior Lake woman celebrates 100th birthday on Valentine’s Day – SW News Media